SEGUNDAS FEIRAS !?

ISSO MESMO A PARTIR DE 09/11
A PRIME PIZZAS ESTARÁ ABERTA
TODAS AS SEGUNDAS!!